İş Güvenliği

MAY Group, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonuna hak kazanmıştır. MAY Group’un tesislerinde, iş ve işyeri güvenliği ile ilgili mevcut tüzük ve yönetmeliklerde yer alan önlemler alınmakta ve eğitimler aracılığı ile çalışanlar iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmektedir. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlardaki teknik ve idari gelişmelere göre güncellenmektedir. Ana hedef, tesislerdeki bütün çalışma alanlarının kanun ve yönetmeliklere uygun, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak ve yapılan her işin çalışanlar üzerindeki risklerini bertaraf etmektir.

 İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYONU
 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYONU