Çevre

MAY Group, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonuna hak kazanmıştır. Üretim tesislerinin kurulması aşamasından başlayarak ürettiği ürünlerin müşteriye iletilmesine kadar olan süreçte çevrenin korunmasına büyük önem vermektedir ve bunu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarıyla göstermektedir. Çevre politikası çerçevesinde; tesislerin öncelikli hedefi atık üretmemek, atığın hava, su ve toprak kirliliğine sebep olmasını önlemek, atıkları geri kazanmak ve yasal gerekliliklere uymaktır. MAY Group, çevre duyarlılığını, yasal gereklere uymanın ötesinde, doğaya ve topluma olan sorumluluk bilinciyle ön planda tutar.

MAY Group’un Çevre Politikası:

  • Çevreye Uyumlu Teknoloji Seçimi
  • Temiz Üretim
  • Atık Yönetimi
  • Tekrar Kullanım
  • Çevre Kirliliğinin Önlenmesi
  • Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı
 ÇEVRE SERTİFİKASYONLARI
 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYONU
 T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI LİSANSI