Hedef ve Değerler

Hedef:

MAY Group, müşteri memnuniyeti sağlayarak gelişmeyi; global kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı ve konularında lider olmayı amaçlar. Ülkesi, tedarikçileri, müşterileri, sektörleri için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Değerler:

  •    Müşterilerimiz en önemli değerimizdir.
  •    Amacımız, sürekli gelişmektir.
  •    Yönetim sistemleri, şirketlerimizin temelidir.
  •    Dürüstlük, doğruluk ve iş ahlakı davranışımızın temelidir.
  •    Doğaya ve topluma olan sorumluluk bilincimizle çevreye duyarlıyız.

Etik Davranış Politikaları: MAY Group; çalışanları, iş ortakları, tedarikçileri, müşterileri, yasal merciler, sosyal paydaşları ve diğer tüm 3. taraflar ile ilişkilerinde, çerçevesi bu politika ile çizilen davranış kurallarını ilke edinmiştir. Bu bağlamda sosyal sorumluluk bilinci ile iş ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm tarafların bu davranış kurallarına uymasını teşvik eder.

Yasal Mevzuata Uygunluk: MAY Group Üst Yönetimi, tüm kararlarında ve uygulamalarında yasal mevzuat gerekliliklerini yerine getirir. Çalışanlarını da bu gerekliliklere uyması için teşvik eder ve denetler.

Zorla İşçi Çalıştırma: MAY Group, çalışanlarını borçlandırarak zorla çalıştırma yolunu izlemez.  MAY Group’ un tüm çalışanları gönüllü bir biçimde çalışır.

Çocuk İşçi: MAY Group, bünyesinde 16 yaşın altında işçi çalıştırılmaz. 16-18 yaş arası çalışanlar için kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş farklı mesai, izin ve iş güvenliği politikaları uygulanır.

Taciz ve Kötü Muamelenin Yasak Olması: MAY Group’ un çalışanlarına sağladığı iş ortamı her türlü taciz ve kötü muameleden arındırılmıştır. Bu ve benzeri davranışları yaptığı tespit edilen çalışanlar için disiplin süreci başlatılır.

Ödemeler ve Sosyal Haklar: MAY Group, T.C. yasalarının gerekli kıldığı asgari ücret ve sosyal hakları çalışanlarına sağlamaktadır. Fazla mesai ve benzeri hakların hesabında yasal gereklilikleri temel almaktadır.

Çalışma Saatleri: MAY Group çalışanlarının, çalışma ve fazla çalışma süreleri yasal mevzuat ile tanımlanmış esasları aşmaz. Ücretli ve ücretsiz izin hakları yine yasal gereklilikler doğrultusunda belirlenir ve uygulanır.

Eşit Fırsatlar: MAY Group, çalışanlarına, ırk, dil, dini ve politik inançlar, yaş ve cinsel ayrım gözetmeksizin eşit davranır. Bununla birlikte MAY Group kişinin yeteneklerine ve işi yapabilme yetisine göre istihdam, ödeme ve terfi imkânları sağlar.

Birleşme ve Örgütlenme Özgürlüğü: MAY Group çalışanları, birleşme ve örgütlenme özgürlüğüne sahiptir. MAY Group, çalışanlarının, bu özgürlüklerinden doğan tüm haklarına hiçbir yaptırım uygulamaksızın saygı gösterir.

Sağlık ve İş Güvenliği: MAY Group, asgaride yasal gerekliliklere uygun olarak kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile çalışanlarının her türlü sağlık ve iş güvenliği ihtiyaçlarını sağlayan bir çalışma ortamı yaratır ve devamlılığını sağlar.

Çevresel Uyum: MAY Group, asgaride yasal gerekliliklere uygun olarak kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemi ile tüm çevre kural ve düzenlemelerine uygun şekilde hareket eder. Çevreye duyarlılığı ilke edinmiştir ve tüm faaliyetlerinde çevreyi koruma bilinciyle hareket eder.

Gizlilik: MAY Group çalışanları, gizliliği olan bilgileri, hiçbir şekilde kendilerine ya da 3. taraflara çıkar sağlamak için, kullanamaz; yetkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara açıklayamazlar. Bu tür bilgiler; teknik verileri, mali verileri, işletim verilerini, müşteri bilgilerini, çalışanların veya hissedarların kişisel bilgilerini ya da MAY Group’a ait ticari faaliyetler, çalışmalar ve planlarla ilgili diğer bilgileri kapsar.

Güvenlik: MAY Group, tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerinde yasadışı mal, malzeme ve maddelerin sevkiyatını önlemek için her türlü güvenlik önlemini alır, devamlılığını sağlar ve geliştirir. Bu bağlamda ilgili tüm yasal mercilerle işbirliği yapar.

Uyuşturucu ve Alkol: MAY Group, uyuşturucu ve alkolden uzak bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli önlemleri alır. Çalışanların, MAY Group sınırları içerisinde ya da MAY Group ile ilgili faaliyetlerinde alkol, yasa dışı uyuşturucu veya diğer yasa dışı maddeleri kullanması, satması, dağıtması veya üzerinde bulundurması yasaklanmıştır. Herhangi bir çalışanın yasa dışı ya da denetim konusu bir maddeyi üzerinde bulundurduğunun veya kullandığının tespiti halinde, ilgili kişinin göreve başlamasına ya da görevde kalmasına izin verilmez.

Hediye: MAY Group Çalışanları, herhangi bir ticari kararı etkileme izlenimi yaratan veya herhangi bir ticari kararı etkileyen hediyeler, ödemeler veya başka yardımlar veremez ve kabul edemezler. Bu bağlamda MAY Group çalışanlarının ya da 1. Derece akrabalarının tedarikçilerden ya da iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişi/kurum ve kuruluşlardan bir takvim yılı içerisinde bir kereden fazla ve/veya mali değeri olan herhangi bir hediye alması veya fayda sağlaması yasaktır.