IK Politikası

MAY Group, en önemli sermayesinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle hareket etmekte ve stratejik planları doğrultusunda, orta ve uzun vadeli hedeflerini göz önüne alarak insan kaynakları planlamasını yapmaktadır. MAY Group; değer yaratan, güvenilir, duyarlı, etik değerlere bağlı, değişime açık, uzun vadeli, yenilikçi, sonuç odaklı ve alışılagelmiş sınırların dışında düşünebilen bireylerle çalışmayı hedeflemektedir.