Yasal Uyarı

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
MAYSA Enerji Web Sitesi’nin sahibi MAYSA Enerji’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu MAYSA Enerji’nin mülkiyetindedir. MAYSA Enerji’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
MAYSA Enerji, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MAYSA Enerji, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından MAYSA Enerji’nin beri kılındığı kabul edilmektedir.

Sitede Yer Alan Bilgilerin Güncelliği
Web sitesinin güncelliği konusunda MAYSA Enerji’nin herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.

Değiştirme Hakkı
MAYSA Enerji işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

Uygulanacak Hukuk
Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların durumunda, İSTANBUL mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Kabul
Kullanıcı bu web sitesine girmekle işbu yasal uyarıyı okumuş olsun yada olmasın yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaktır.